Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
  • Чистење и одмастување на (голи) метали за време на работи за поправка и одржување
  • Обезбедува оптимално триење помеѓу елементите на сопирачката и спојката и го подобрува ефектот на сопирање

КЛИКНИ ЗА ПОВЕЌЕ или види каталог View PDF